Stichting Nationaal Monument MH17

De herinnering levend houden

Het overlijden van de 298 inzittenden van vlucht MH17, op 17 juli 2014, vormt nog altijd een onmetelijk verlies voor nabestaanden. Inwoners uit alle landen, die slachtoffers betreuren, sympathiseren met hen en tonen grote betrokkenheid. Uit respect, als blijk van medeleven.

Het is de missie van de Stichting Nationaal Monument MH17 deze gevoelens een plek te geven. In een herinneringsbos waar 298 bomen de herinnering aan slachtoffers levend houden. Een groen lint van bomen dat samenbindt en dient als oase van bezinning, troost en hoop. 

PARK VIJFHUIZEN-SCHIPHOL

De Stichting Nationaal Monument MH17 is er trots op u het ontwerp voor het Nationaal Monument MH17 te presenteren. Bekijk hier de artist impressions.
Op 17 juli 2017 kan dit herinneringsbos met gedenkteken worden geopend in Park Vijfhuizen-Schiphol.

De intiatiefnemers (Nationaal Bossenfonds in samenwerking met Staatsbosbeheer, Trees for All en Nationale Boomfeestdag) hebben de organisatie voor de totstandkoming van het Monument overgedragen aan de Stichting Nationaal Monument MH17 en de Raad van Bestuur, die dit in nauwe samenwerking met Stichting Vliegramp MH17 zullen realiseren. Het bestuur wordt geadviseerd door de Raad van Advies bestaande uit Ed Nijpels (voorzitter), Job Cohen, Alexander Rinnooy Kan en Cees Veerman.

Webdesign: Ontwerpstudio Dot by dot  |  Webdevelopment: ONNO Visual&Interaction