Stichting Nationaal Monument MH17

De herinnering levend houden

Het overlijden van de 298 inzittenden van vlucht MH17, op 17 juli 2014, vormt nog altijd een onmetelijk verlies voor nabestaanden. Inwoners uit alle landen, die slachtoffers betreuren, sympathiseren met hen en tonen grote betrokkenheid. Uit respect, als blijk van medeleven.

Het is de missie van de Stichting Nationaal Monument MH17 deze gevoelens een plek te geven. In een herinneringsbos waar 298 bomen de herinnering aan slachtoffers levend houden. Een groen lint van bomen dat samenbindt en dient als oase van bezinning, troost en hoop. 

Realisatie Monument

Na tweeënhalf jaar van intensieve voorbereidingen ging op 7 december 2016 de eerste spade in park Vijfhuizen in de Haarlemmermeer de grond in voor de aanleg van het Nationaal Monument MH17. Op maandag 17 juli 2017 zal het monument officieel worden geopend. Volg de realisatie, waar een chronologisch overzicht wordt gegeven met tekst en foto's.

Uitvoerders
De Stichting heeft aannemer Krinkels b.v. opdracht gegeven voor de aanleg van het monument. Vanaf eind 2016 is het monument langzaam opgerezen uit het vlakke land. De voortvarende start van het bouwproject is mede mogelijk gemaakt door het genereuze gebaar van Boomkwekerij Ebben. Dit Brabantse heeft kosteloos alle bomen ter beschikking gesteld en heeft deze samen met medewerkers en nabestaanden geplant. Ook andere bedrijven hebben in natura donaties gedaan. Van Vliet Kastanjehout, zij hebben de boompalen geleverd, de Nederlandse bloembollensector die de bloembollen kosteloos ter beschikking stelt, Syngenta heeft de zonnebloemen geleverd en Barenbrug de graszaden.


Mei 2017 - Birdview foto monument door Chris Pennarts in opdracht van TenneT

Steun ons

Het resterende bedrag dat nodig is voor het veiligstellen van het onderhoud en beheer van het monument tot 2027, bedraagt nog minimaal 120.000 euro. Het stichtingsbestuur verwacht dit de komende maanden bijeen te brengen, dankzij donaties van bedrijven en particulieren. Een mogelijk batig saldo zal worden aangewend voor het verder verduurzamen van het monument en het mogelijk maken van herdenkingsbijeenkomsten.

U kunt hier doneren. Wij waarderen uw bijdrage zeer!

Het Monument op locatie Park Vijfhuizen-Schiphol

De nabestaanden hebben in december 2015, uit een aantal ontwerpen en locaties, gekozen voor de Green Ribbon als monument. Wij zijn er trots op u het ontwerp voor het Nationaal Monument MH17 te presenteren, bekijk hier de artist impressions. Op 17 juli 2017 kan dit herinneringsbos met gedenkteken worden geopend in Park Vijfhuizen-Schiphol.

De initiatiefnemers

De initiatiefnemers (Nationaal Bossenfonds in samenwerking met Staatsbosbeheer, Trees for All en Nationale Boomfeestdag) hebben de organisatie voor de totstandkoming van het monument overgedragen aan de Stichting Nationaal Monument MH17 die dit in nauwe samenwerking met Stichting Vliegramp MH17 zullen realiseren. Het bestuur wordt geadviseerd door de Raad van Advies bestaande uit Ed Nijpels (voorzitter), Job Cohen, Alexander Rinnooy Kan en Cees Veerman.

Webdesign: Ontwerpstudio Dot by dot  |  Webdevelopment: ONNO Visual&Interaction