Stichting Nationaal Monument MH17

Wie zijn wij?

Stichting Vrienden van het Nationaal Monument MH17
Tijdens de aanleg van het monument in Park Vijfhuizen werd een oproep gedaan voor vrijwilligers, die zich na de realisatie wilden bezighouden met twee belangrijke onderdelen, namelijk:
1.
helpen bij de instandhouding van het monument, door een deel van het onderhoud op zich te nemen, hand- en spandiensten te verlenen bij officiƫle gelegenheden, rondleidingen te verzorgen, enzovoort.
2.
betrekken van de samenleving bij het Nationaal Monument MH17.

Op 12 december 2017 resulteerde dit in de oprichting van de stichting Vrienden van het Nationaal Monument MH17. De Stichting beheert deze website met de bedoeling om de instandhouding te ondersteunen en informatie te geven over het Nationaal Monument MH17. Bij de Stichting zijn inmiddels 100 vrijwilligers aangesloten, die helpen bij het onderhoud van het monument, bij het (her)planten van bomen en zonnebloemen en opruimen van rondslingerend afval. Zij ondersteunen bij de organisatie van evenementen, zoals de jaarlijkse herdenking op 17 juli en de Lichtjesavond en helpen bij het verstrekken van informatie over het monument, de bereikbaarheid en mogelijke overnachtingsadressen.

Beleid en blik op de toekomst
De stichting Vrienden van het Nationaal Monument MH17 heeft goed overleg met de Stichting Vliegramp MH17 (de nabestaanden), Recreatieschap Spaarnwoude (eigenaar en verantwoordelijk voor de instandhouding) en gemeente Haarlemmermeer. Het Recreatieschap Spaarnwoude garandeert een goed beheer tot 2038. De stichting Vrienden van het Nationaal Monument MH17 heeft een lijst opgesteld met gewenste aanvullingen, zoals een toiletvoorziening, om het monument de komende jaren verder te verduurzamen. Ook heeft de stichting middelen nodig om het onderhoud te verzorgen, zoals (tuin)gereedschap en een tijdelijke container voor de opslag daarvan. De container dient op last van de gemeente Haarlemmermeer binnen 5 jaar vervangen te zijn door een duurzaam gebouwtje. Deze aanvullingen, zijn geen onderdeel geweest van de aanbesteding. Daarnaast is sprake van jaarlijkse kosten voor onder andere de website, bankkosten, verzekeringen voor de vrijwilligers, container, gereedschap, enzovoort. Voor de financiering van al deze zaken wordt een beroep gedaan op diverse fondsen en zijn we heel blij met schenkingen en donaties.
Gaat het Nationaal Monument MH17 u aan het hart? Help dan mee! Meld u aan als vrijwilliger of doneer voor een van onze activiteiten.

Het bestuur van stichting Vrienden van het Nationaal Monument MH17
De Stichting heeft een onbezoldigd bestuur, waarin mensen uit de omgeving van het monument zitting hebben. De leden van het bestuur genieten in beginsel geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Het bestuur van de stichting Vrienden van het Nationaal Monument MH17 wordt gevormd door:
Martin Hollander
Tineke Krikke

U vindt hier de contactgegevens

Webdesign: Ontwerpstudio Dot by dot  |  Webdevelopment: ONNO Visual&Interaction