Stichting Nationaal Monument MH17

Herinneringsfoto’s

An English translation is below the Dutch text.

Helaas, het is niet meer mogelijk een bestelling te plaatsen bij Plexi-Art.

Tijdens het onderhoud van het monument komen de “Vrienden van Nationaal Monument MH17” troosteloze lijstjes met foto’s tegen. De foto’s aan de bomen zijn door zon en regen aangetast.
Het bedrijf Plexi-Art in Hoofddorp https://www.plexi-art.nl is gespecialiseerd in het compleet waterdicht maken van een fotoafdruk.
Plexi-Art doet nabestaanden het volgende aanbod.

FORMAAT EN KOSTEN
Het formaat van de fotoafdruk is 20 cm x 20 cm. De kosten bedragen € 81,50 inclusief btw.
SPECIFICATIES PRODUCT
Fotoafdruk op een plaat 3 mm Dibond (compositieplaat) daar overheen wordt een laag epoxy gegoten dat de foto-afdruk compleet waterdicht maakt.
Op de achterzijde worden 2 aluminium U-profielen verlijmd voorzien van 4 gaatjes ten behoeve van de bevestiging aan de palen. De bevestiging aan de palen geschiedt door middel van twee tie-raps.
EISEN FOTO
De foto dient minimaal 150 pixels (dpi) te zijn en in een JPG-bestand of TTIF-bestand.
BESTELPROCES
1. De nabestaande stuurt een foto van het juiste aantal pixels (150dpi, JPG of TIFF-bestand) per e-mail naar verkoop@plexi-art.nl.
2. Als de foto binnenkomt zal Plexi-Art de foto, indien noodzakelijk, aanpassen op het goede formaat en deze terugmailen ter goedkeuring.
3. Na goedkeuring en ontvangst van de betaling door de nabestaande wordt door Plexi-Art de opdracht in productie genomen, normaliter duurt dit 14 minimaal werkdagen.
4. Indien de fotoafdruk klaar is, meldt Plexi-Art dit aan de Stichting “Vrienden van het Nationaal Monument MH17”.
5. Deze stichting draagt er vervolgens zorg voor dat de fotoafdruk op de juiste boom wordt bevestigd (door middel van tieraps). Zij maken een foto van de nieuwe situatie bij de boom en deze foto wordt gemaild naar de nabestaande. Vanzelfsprekend worden voor deze service geen kosten gerekend!
BETALING
De betaling van € 81,50 kan plaatsvinden op het rekening nummer NL06 ABNA 0589 7010 88 t.n.v. Plexi-Art te Hoofddorp (BIC-code voor niet NL-nabestaanden: ABNANL2A). Graag als omschrijving naam slachtoffer, nummer boom of nummer foto vermelden.
GARANTIE
Door Plexi-Art wordt volledige garantie verleend.

 

Memory photos

Unfortunately, it is no longer possible to place an order at Plexi-Art.

During the maintenance work on the monument, the foundation “Friends of the National Monument MH17” frequently noticed that frames with pictures, attached to the trees, are no longer recognisable after some time most likely caused by sun, rain and wind.
The Plexi-Art company https://www.plexi-art.nl specialise in making a photo print completely waterproof.
Plexi-Art makes the following offer to the relatives

FORMAT AND COSTS
The size of the photo print is 20 cm x 20 cm. The costs are € 81.50 including VAT.
SPECIFICATIONS PRODUCT
Photo impression on plated 3mm Dibond (composition plate) with a layer of casted epoxy which makes the photo completely waterproof. On the backside 2 aluminium U-profiles are glued with 4 holes for attachment to the tree. The fastening is done with two tie-raps.
REQUIREMENTS PHOTO
The photo must be at least 150 pixels (dpi) and in a JPG or TTIF file.
ORDER PROCEDURE
1. The relative sends a photo of the correct number of pixels (150dpi, JPG or TIFF file) by e-mail to verkoop@plexi-art.nl.
2. When the photo arrives, Plexi-Art will adjust the photo, if necessary, to the correct format and send it back for approval.
3. After approval and receipt of the payment, Plexi-Art takes the order into production, normally within 14 working days.
4. As soon as the photo is finished, Plexi-Art informs the “Foundation of the Friends National Monument MH17”.
5. This foundation then ensures that the photo is fastened to the right tree (by using tie-raps). They will take a picture of the new situation at the tree and this picture will be emailed to the relatives. Obviously no costs are charged for this service!
PAYMENT
The payment of € 81.50 can be made to the account number NL06 ABNA 0589 7010 88 of Plexi-Art in Hoofddorp (BIC code for foreign payments: ABNANL2A). Please mention the name of victim, number of the tree or number photo as reference.
GUARANTEE
Full guarantee is granted by Plexi-Art.

Webdesign: Ontwerpstudio Dot by dot  |  Webdevelopment: ONNO Visual&Interaction