Stichting Nationaal Monument MH17

Herdenking 2018

Dinsdag 17 juli 2018 werd de ramp met vlucht MH17 door nabestaanden herdacht bij het Nationaal Monument. Na de troostende woorden van o.a. pastoor Jules Dresmé werden de 298 namen voorgelezen door nabestaanden. Aansluitend werd een minuut stilte gehouden. Hierna ging premier Rutte en de vertegenwoordigers van de Eerste en Tweede Kamer en de ambassadeurs van de landen waar de slachtoffers vandaan kwamen, de nabestaanden voor in het defilé langs het gedenkteken waarin de namen van de slachtoffers staan gegraveerd. De meegenomen zonnebloemen refereerden aan de velden in de Oekraïne waar de brokstukken van het vliegtuig terecht waren gekomen. Aansluitend gingen veel nabestaanden naar de boom of bomen die zij hebben geplant ter nagedachtenis aan hun dierbare(n).
Een dankwoord werd uitgesproken aan de vele vrijwilligers die zich weer hadden ingezet. De Vrienden van het Nationaal Monument MH17 hadden o.a. 70 mensen op de been gebracht die de nabestaanden konden begeleiden, van water voorzien of anderszins konden opvangen.

Toespraak pastoor Jules Dresmé
Toespraak Piet Ploeg


Foto’s hierboven Sjaak de Ligt

Voorafgaand aan de herdenking op 17 juli konden de nabestaanden de fototentoonstelling bezoeken over de aanleg van het Nationaal Monument MH17. De tentoonstelling is een initiatief van de twee Vijfhuizense fotografen Philip P. Kruijer en Richard Maertens.
Tot en met 24 juli (niet op de 22ste) is de tentoonstelling te zien in de Witte Boerderij, Hoofdweg 743 in Hoofddorp (van 10 tot 12 uur); in de maand augustus in het gemeentehuis van Haarlemmermeer, Stadhuisplein 1 in Hoofddorp. Klik hier en hier voor meer informatie.


Foto’s Philip P. Kruijer

Webdesign: Ontwerpstudio Dot by dot  |  Webdevelopment: ONNO Visual&Interaction