Stichting Nationaal Monument MH17

Veel gestelde vragen

Wat doet de stichting Nationaal Monument MH17?
Stichting Nationaal Monument MH17 is opgericht om het monument te realiseren. Hiervoor hebben wij geld ingezameld, ontwerp laten maken, de aannemer opdracht gegeven en na realisatie het monument overgedragen voor het Recreatieschap.

Op dit moment is stichting Nationaal Monument MH17 de hoeder van het gedachtengoed. Zodra we dit en het gastheerschap voor bezoekers en de ondersteuning bij evenementen hebben geborgd en overgedragen aan een betrouwbare partner zal stichting Nationaal Monument MH17 worden opgeheven. Het bestuur van de stichting is onbezoldigd.

Waarom een Bomenlint én een Gedenkteken? 
Het monument bestaat uit een bomenlint waarbinnen een gedenkteken is geplaatst. Het bomenlint, de ‘Green Ribbon’, is in 2015 door de nabestaanden uit meerdere locaties en ideeën gekozen. Dit monumentale concept is een idee van Arold Jansen en verder gebracht door Sjaak de Ligt van Trees for All en hierna ontworpen door landschapsarchitect Robbert de Koning.
Voor ieder van de 298 slachtoffers is een boom geplant. Bij iedere boom staat de naam, leeftijd en nationaliteit van het slachtoffer. Dit maakt het mogelijk individueel te herdenken.
Onderdeel van het bomenlint is een amfitheater. Hier is tevens ruimte gecreëerd voor het gedenkteken. Op deze locatie vinden o.a. de herdenkingsbijeenkomsten plaats.
De ontwikkeling van het gedenkteken was geen integraal onderdeel van het ontwerp voor het Nationaal Monument MH17. Dankzij deze aanpak konden kunstenaars zich vrijelijk door de locatie laten inspireren en los van technische eisen een passend gedenkteken creëren. In juni 2016 hebben de nabestaanden in grote meerderheid gekozen voor het ontwerp van beeldend kunstenaar Ronald Westerhuis. 

Hoe is het geld bij elkaar gebracht?
Voor de realisatie is stichting Nationaal Monument MH17 opgericht. Circa 50% van het benodigde bedrag is beschikbaar gesteld door de Rijksoverheid, provincie, gemeente en de luchtvaartsector. Hiernaast zijn er veel donaties van bedrijven en particulieren.
De stichting Nationaal Monument MH17 heeft ook vermogens- en cultuurfondsen benaderd voor het doen van bijdragen. Ook hebben een groot aantal leveranciers in natura materialen ter beschikking gesteld.

Waarom vraagt u nog steeds om extra geld?
Stichting Nationaal Monument MH17 heeft een lijst opgesteld met gewenste aanvullingen om het monument de komende jaren verder te verduurzamen. Dit willen wij nog graag realiseren. Als eerste eenwaterpunt, waar bezoekers dichtbij water kunnen tappen als zij bloemen of plantjes willen achterlaten.

Is de donatie fiscaal aftrekbaar als gift aan een erkend goed doel? 
Stichting Nationaal Monument MH17 is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Alle giften aan stichting Nationaal Monument MH17 komen in aanmerking voor aftrek in de vennootschaps- of inkomensbelasting in het jaar waarin de donatie is gedaan.

Waarom Park Vijfhuizen? 
De initiatiefnemers van het Nationaal Monument MH17 wilden een locatie die een sterke relatie had met de ramp. Daarbij is Schiphol een voor de hand liggende keuze. Hier hebben nabestaanden voor de laatste keer afscheid genomen en begon de vlucht.
De inwoners van Vijfhuizen lieten weten dat het monument een verrijking is van het Park, dat voor de komst van het Monument bestond uit grasvelden en een enkele waterpartij. 
Park Vijfhuizen grenst aan Schiphol, zonder dat er overlast is van of door het vliegverkeer. Het is goed te bereiken met de auto en met de bus vanaf Schiphol en de stations van Haarlem en Hoofddorp.

 

Waarom Park Vijfhuizen? 
De initiatiefnemers van het Nationaal Monument MH17 wilden een locatie die een sterke relatie had met de ramp. Daarbij is Schiphol een voor de hand liggende keuze. Hier hebben nabestaanden voor de laatste keer afscheid genomen en begon de vlucht.
De inwoners van Vijfhuizen lieten weten dat het monument een verrijking is van het Park, dat voor de komst van het Monument bestond uit grasvelden en een enkele waterpartij. 
Park Vijfhuizen grenst aan Schiphol, zonder dat er overlast is van of door het vliegverkeer. Het is goed te bereiken met de auto en met de bus vanaf Schiphol en de stations van Haarlem en Hoofddorp.

Waarom een Nationaal Monument? 
Er zijn op veel plaatsen in Nederland grote en kleine monumenten gerealiseerd voor de slachtoffers uit die betreffende plaatsen. Het Nationaal Monument MH17 bij Schiphol-Vijfhuizen is bedoeld voor alle slachtoffers: uit binnen- en buitenland. Het is hiermee zelfs een internationaal monument. Door de groei van de 298 bomen ontstaat er een parkachtige oase die de bezoekers zal inspireren om te blijven werken aan een toekomst waarin rampen als met de MH17 definitief tot het verleden behoren.

Wat is de toegankelijkheid?
Park Vijfhuizen en het Nationaal Monument MH17 zijn 24 uur per dag toegankelijk. Er is rekening gehouden met mensen die slecht ter been zijn. Er is een invalidenparkeerplaats in de nabijheid en het hele monument is toegankelijk met rollator of rolstoel. Houd u rekening met lichte hellingen en halfverharde paden die nog wat moeten zetten. Honden zijn toegestaan, als deze zijn aangelijnd. Alleen de zonnebloemvelden zijn niet toegankelijk voor mens of dier.

Wanneer zijn de bomen geplant? 
De bomen zijn geplant op 18 en 25 maart 2017, het grootste deel van de bomen is door de nabestaanden persoonlijk geplant. De medewerkers van de boomkweker hebben geassisteerd bij het planten en bomen geplaatst waar geen nabestaanden bij aanwezig (konden) zijn.

Wat voor bomen zijn er geplant? 
Er zijn tien verschillende boomsoorten geplant voor de passagiers. Er is gekozen voor niet te grote soorten, die aangepast zijn aan de bodem en de omstandigheden (zeewind) in de Haarlemmermeer. De verschillende soorten moeten het jaar rond zorgen voor afwisseling in bloei, blad, herfstkleur en vruchten. Voor slachtoffers die samen reisden zijn de bomen naast elkaar geplant. Dit zijn bomen van dezelfde soort. Geplant zijn zes soorten sierappels, meidoorn, pluimes, ijzerhout en grove den.
Een elfde boomsoort is speciaal voor de vijftien bemanningsleden geplant. Dit zijn lindes. Zij staan vooraan bij het amfitheater.

Waarom staan sommige bomen zo slecht in blad?
Bomen zijn levend materiaal. Ze groeien een aantal jaren op een kwekerij en daarna worden ze gerooid en opnieuw geplant. Bij het rooien verliezen bomen een deel van hun fijne wortels, juist die delen die contact maken met de bodem en het vocht eruit halen. Om te zorgen dat ze hierdoor niet uitdrogen, wordt de boom van boven teruggesnoeid. De bomen lopen uit op basis van het vocht wat ze in de stam hebben en dat vanuit de wortels wordt geleverd. Is het vocht in de stam op en kunnen de wortels nog niet voldoende leveren, dan verliezen bomen hun blad en gaan in een soort van overlevingsstand, tot de wortels goed contact hebben met de bodem en ze voldoende water op kunnen nemen. De eerste twee jaar hebben bomen nodig om te aarden.

Helaas zijn (en zullen) er ook bomen dood gaan. Deze worden in de periode november - maart vervangen. Betreffende nabestaanden worden uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

In het voorjaar zijn een groot aantal bomen het slachtoffer geworden van de rups van de bastaardsatijnvlinder. Deze komt algemeen voor in Nederland, en heeft een voorkeur voor onder andere meidoorns. De rupsen eten in een mum de boom kaal, waarna zij zich verpoppen. Hierna lopen vitale bomen opnieuw uit en staan halverwege de zomer weer vol in blad. Is een boom minder gezond dan kan het gebeuren dat hij door de korte groeiperiode te weinig voeding aanmaakt om het volgende jaar opnieuw uit te laten. De rupsen komen het volgend jaar weer terug. Daarom wordt getracht met biologische middelen de rups zoveel mogelijk te bestrijden. Tot na een aantal jaren allen bomen vitaal zijn.

Staat uw vraag er niet tussen of wilt u meer info? Neem gerust contact op via info@monumentmh17.nl.

Webdesign: Ontwerpstudio Dot by dot  |  Webdevelopment: ONNO Visual&Interaction