Stichting Nationaal Monument MH17

Andere organisaties


Stichting Vliegramp MH17
De Stichting Vliegramp MH17 behartigt zoveel mogelijk de belangen van nabestaanden en is voor de overheid het kanaal naar de nabestaanden. Heeft u vragen aan het bestuur van de Stichting Vliegramp MH17? Neem contact met hun op via vliegrampmh17@gmail.com.

Recreatieschap Spaarnwoude
Het Nationaal Monument MH17 ligt in Park Vijfhuizen en is in het beheer van Recreatieschap Spaarnwoude. Heeft u vragen of opmerkingen over het park, de toegankelijkheid of wilt u een activiteit organiseren in het park? Reacreatieschap Spaarnwoude is te bereiken via info@spaarnwoude.nl of 023 - 520 28 20.

Stichting Vrienden van het Nationaal Monument MH17
Tijdens de aanleg van het monument in Park Vijfhuizen heeft Stichting Nationaal Monument MH17 een oproep gedaan voor vrijwilligers, die zich na de realisatie wilden bezighouden met:

1. Het helpen bij de instandhouding van het monument, door een deel van het onderhoud op zich te nemen, hand- en spandiensten te verlenen bij officiële gelegenheden, rondleidingen te verzorgen, enzovoort.
2. Het betrekken van de samenleving bij het Nationaal Monument MH17.

In december 2017 is de stichting Vrienden van het Nationaal Monument MH17 opgericht. De vrijwilligers van deze stichting assisteren het Recreatieschap Spaarnwoude bij het onderhoud van het monument, zoals het (her)planten van bomen en zonnebloemen en het opruimen van rondslingerend afval. Ook organiseren zij de evenementen, zoals de Lichtjesavond.

Webdesign: Ontwerpstudio Dot by dot  |  Webdevelopment: ONNO Visual&Interaction