Stichting Nationaal Monument MH17

Vrienden van

Stichting Vrienden van het Nationaal Monument MH17
De Stichting Vrienden van het Nationaal Monument MH17 beheert deze website en is opgericht om de instandhouding te ondersteunen en informatie te geven over het Nationaal Monument MH17. De Stichting heeft een onbezoldigd bestuur, waarin mensen uit de omgeving van het monument en de nabestaanden zitting hebben.
Bij de Stichting zijn inmiddels bijna 100 vrijwilligers aangesloten die helpen bij het onderhoud van het monument, helpen bij het (her)planten van bomen en zonnebloemen, ruimen rondslingerend afval op, ondersteunen bij de organisatie van evenementen; zoals de jaarlijkse herdenking, helpen bij het verstrekken van informatie over het monument, de bereikbaarheid en kunnen adviseren over overnachtingsadressen: vriendenvan@monumentmh17.nl
Het bestuur wordt terzijde gestaan door een Raad van Advies waarin zitting hebben deskundigen uit het openbaar bestuur, nabestaanden en de initiatiefnemers van het Nationaal Monument MH17. Gaat het Nationaal Monument MH17 u aan het hart? Help mee. Meld u aan als vrijwilliger of doneer voor een van de acties.

Bestuur stichting Vrienden van het Nationaal Monument MH17
Het bestuur van de stichting Vrienden van het Nationaal Monument MH17 wordt gevormd door:
vacant (voorzitter)
Martin Hollander (penningmeester)
Pieter van Zutphen (secretaris)
Tineke Krikke (lid), coördinator gastheerschap
Dick de Waal Malefijt (lid), coördinator onderhoud & beheer
Robbert van Veen (lid), coördinator communicatie
U vindt hier de contactgegevens

Raad van Advies
Het bestuur van de stichting Vrienden van het Nationaal Monument MH17 wordt geadviseerd door een Raad van Advies. De Raad van Advies brengt onafhankelijk advies uit aan het Stichtingsbestuur en ondersteunt het bestuur bij haar contacten met de samenleving.
De leden van de Raad van Advies zijn, op persoonlijke titel:
Bert Uitterhoeve (voorzitter), oud directeur van de gemeente Haarlemmermeer
Sjaak de Ligt, mede initiatiefnemer van en projectleider voor de realisatie van Nationaal Monument MH17
Piet Ploeg, voorzitter van de Stichting Vliegramp MH17, oud wethouder
Ron Toole, beleidsmedewerker gemeente Haarlemmermeer en in die functie adviseur bij de realisatie
Simon Groot, oud voorzitter van de Stichting Vrienden van het Nationaal Monument MH17

Webdesign: Ontwerpstudio Dot by dot  |  Webdevelopment: ONNO Visual&Interaction