Stichting Nationaal Monument MH17

De initiatiefnemers

Dankzij Arold Jansen, die daags na de ramp bij de Stichting Trees for All aanklopte, werd in juli 2014 het initiatief genomen om een blijvende herdenkingsplaats met 298 bomen voor slachtoffers van Vliegramp MH17 te realiseren.
Trees for All verloor met vlucht MH17 een gewaardeerde zakenrelatie en zijn gezin, een verlies dat binnen Trees for All voor diepe rouw zorgde. Vier mensen, die gedurende een vakantie in Maleisië een herbebossingsproject van de stichting in Maleisië wilden bezoeken om er bomen te planten, kwamen om.
Trees for All omarmde ook daarom direct het idee. Al in augustus 2014 lukte het de locatie nabij Vijfhuizen voor het monument te reserveren, een prestatie die is te danken aan de inzet van het Nationaal Bossenfonds. Staatsbosbeheer, Nationale Boomfeestdag en Trees for All werken in dit fonds samen aan een zorgvuldige, groene inrichting van Nederland.

Namens het Nationaal bossenfonds heeft Sjaak de Ligt, mede-initiatiefnemer, zich ontfermd over de projectorganisatie. Samen met Arold Jansen en landschapsarchitect Robbert de Koning werden vanaf september 2014 stappen gezet om het idee van een groen bomenlint met 298 bomen om te zetten in een ruimtelijk ontwerp voor de gewenste herdenkingsplaats.
Sjaak de Ligt en Robbert de Koning hebben continu overleg gevoerd over het beoogde monument met nabestaanden, verenigd in de Stichting Vliegramp MH17. Hierbij werden zij ondersteund door de provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer en Recreatie Noord-Holland. Het resultaat van deze sessies kwam tot uiting in het landschapsontwerp dat de nabestaanden in november 2015 verkozen: een waardig, integer en inspirerend ontwerp dat recht doet aan het gevoel van nabestaanden en slachtoffers.

Om te zorgen voor maatschappelijke verankering, heeft het Nationaal Bossenfonds veel werk verzet. Met resultaat. Er werd een initiatiefgroep opgezet, die actief werd ondersteund door het Comité Nationaal Monument MH17. Na de keuze van de nabestaanden voor het monument, werd in mei 2016 de Stichting Nationaal Monument MH17 opgericht. Het Comité ging verder als Raad van Advies en garandeerde zo dat het realisatieproces met respect voor slachtoffers en nabestaanden kon verlopen.

Webdesign: Ontwerpstudio Dot by dot  |  Webdevelopment: ONNO Visual&Interaction