Stichting Nationaal Monument MH17

Veel gestelde vragen

Waarom twee Stichtingen? 
Het werven van fondsen, het ontwerpen en het aanbesteden van een Nationaal Monument MH17 is specialistisch werk. De Stichting Nationaal Monument MH17 is opgericht om deze activiteiten in goede banen te leiden. Deze stichting ontfermt zich uitsluitend over realisatie van het Nationaal Monument MH17. De Stichting Vliegramp MH17 kan zich zo blijven concentreren op het vertegenwoordigen en ondersteunen van de nabestaanden. Haar betrokkenheid is veel breder dan slechts het realiseren van het Nationaal Monument MH17 in Vijfhuizen.

Het bestuur van de Stichtingen is onbezoldigd.

Naast een bestuur kent de Stichting Nationaal Monument MH17 een Raad van Advies, onder voorzitterschap van de heer Ed Nijpels, oud-minister en oud-commissaris van de Koningin. Hij en de andere leden, de heren Job Cohen, Alexander Rinnooy Kan en Cees Veerman, maken zich eveneens hard voor de realisatie van het Nationaal Monument MH17.

Nadat het monument is opgeleverd, het beheer is overgedragen en het accountantsrapport is goedgekeurd, zal de Stichting Nationaal Monument MH17 worden opgeheven. Eventuele financiële middelen zullen ten goede komen aan het veiligstellen van het monument of herdenkingsbijeenkomsten.

Waarom en een Bomenlint en een Gedenkteken? 
Het Monument bestaat uit een bomenlint waarbinnen een gedenkteken wordt geplaatst. Het bomenlint, de ‘green ribbon’, is in 2015 door de nabestaanden uit meerdere locaties en ideeën gekozen. Dit monumentale concept is doorontwikkeld door Sjaak de Ligt van het Nationaal Bossenfonds, in nauwe samenwerking met bedenker en mede-initiatiefnemer Arold Jansen en landschapsarchitect Robbert de Koning.

Voor ieder van de 298 slachtoffers is nu een boom geplant. Dit maakt het mogelijk individueel te herdenken.

Onderdeel van het bomenlint is een amfitheater waarin o.a. de herdenkingsbijeenkomsten kunnen plaatsvinden. Hier is tevens ruimte gecreëerd voor het gedenkteken.

De ontwikkeling van het gedenkteken was geen integraal onderdeel van het ontwerp voor het Nationaal Monument MH17. Dankzij deze aanpak konden kunstenaars zich vrijelijk door de locatie laten inspireren en los van technische eisen een passend gedenkteken creëren. In juni 2016 hebben de nabestaanden in grote meerderheid gekozen voor het ontwerp van beeldend kunstenaar Ronald Westerhuis. Bij de ingebruikname zijn zowel het bomenlint, alsook het gedenkteken gereed.

Hoe is aannemer Krinkels gekozen? 
Stichting Nationaal Monument MH17 en Recreatieschap Spaarnwoude hebben een aanbesteding uitgeschreven via TenderNed. Zeven aannemers die reageerden op deze aanbesteding voldeden aan de voorwaarden.  Drie van hen hebben uiteindelijk ingeschreven. Hun aanbiedingen zijn beoordeeld op hun kwaliteit en vervolgens op de aangeboden prijs. Deze was gekoppeld aan een maximumbedrag. Krinkels b.v. kwam op alle fronten als beste uit de bus. Het Recreatieschap Spaarnwoude heeft het terrein beschikbaar gesteld.  

Van welke partijen heeft u al donaties in natura ontvangen? 
Boomkweker Ebben uit Cuijk heeft een mooi gebaar gemaakt door de 298 bomen, ieder minimaal zes jaar oud, ter beschikking te stellen en om te assisteren met het planten. Van Vliet Kastanjehout heeft de bijbehorende boompalen geleverd. Reesink Staal levert het staalwerk voor de balustrades. Syngenta verzorgt de zonnebloemen, Barenbrug levert de benodigde graszaden en de Nederlandse bloembollensector de bloembollen. De Nederlandse drinkwatersector heeft een drinkwaterpunt aangeboden die bij de entree wordt geplaatst door waterbedrijf PWN. Samen zorgen deze bedrijven en instanties er voor dat de Stichting de kosten beheersbaar heeft weten te houden. 

Hoeveel zal het Nationaal Monument MH17 gaan kosten? 
Het exacte bedrag voor het volledig realiseren van het Nationaal Monument MH17 is 2,2 miljoen euro inclusief BTW. Dit is inclusief het onderhoud en beheer de komende 20 jaar. Op dit moment is nog minimaal 220.000 euro  nodig. 

Hoe wordt het geld bij elkaar gebracht? 
De Stichting Nationaal Monument MH17 coördineert de realisatie en de fondsenwerving van het monument. Het Stichtingsbestuur en de leden van de Raad van Advies hebben in sinds de zomer van 2016 de 10.000 grootste bedrijven in Nederland in een brief gevraagd schouder aan schouder te gaan staan rond de slachtoffers en samen met partners en/of medewerkers een donatie te doen.

Als richtbedrag gold en geldt 7,17 euro per medewerker. Dit bedrag symboliseert 17-7-17: de dag drie jaar na de ramp waarop het monument moet worden onthuld. Bedrijven die een donatie hebben gedaan worden op onze donateurs pagina vermeld. Een aantal bedrijven en instanties heeft aangegeven anoniem te willen blijven.

De Stichting Nationaal Monument MH17 heeft ook vermogensfondsen benaderd voor het doen van bijdragen en leveranciers gevraagd om in natura materialen ter beschikking te stellen.

Op dit moment zijn er toezeggingen gedaan en donaties ontvangen van -onder meer- de rijksoverheid, de provincie Noord-Holland, talloze gemeenten en honderden bedrijven, instellingen, fondsen en particulieren.

Er is nog minstens 200.000 euro nodig. Alle Nederlanders, ondernemers, bestuurders en particulieren kunnen doneren met IDEAL via www.monumentmh17.nl. Het is tevens mogelijk een bedrag over te maken op NL71 TRIO 0391 1817 18 ten name van de Stichting Nationaal Monument MH17.

Wat gebeurt er wanneer er extra geld wordt opgehaald? 
De Stichting heeft een uitgebreide lijst met gewenste verbeteringen die het monument verfraaien of verduurzamen. Deze verbeteringen zijn geen onderdeel geweest van de aanbesteding.

Indien er extra fondsen komen of een overschot ontstaat, kan een deel van deze wensen alsnog worden vervuld. Bijvoorbeeld verlichting bij de bomen. Dit geldt tevens voor het niveau van het onderhoud. Het monument zal hierdoor nog mooier worden. Tevens is het met deze fondsen mogelijk de levensduur van het monument verder verlengen.  

Al het geld dat na de realisatie overblijft, zal ten goede komen aan de herdenking van de slachtoffers. Hierover zal de Stichting Vliegramp MH17, die de belangen behartigt van de nabestaanden, beslissen.

Is de donatie fiscaal aftrekbaar als gift aan een erkend goed doel? 
De Stichting Nationaal Monument MH17 is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Alle giften aan de Stichting Nationaal Monument MH17 komen hiermee in aanmerking voor aftrek in de vennootschapsbelasting- of inkomensbelasting in het jaar waarin de donatie is gedaan.

Waarom Park Vijfhuizen? 
De initiatiefnemers van het Nationaal Monument MH17 wilden een locatie die een sterke relatie had met de ramp. Daarbij is Schiphol een voor de hand liggende keuze. Park Vijfhuizen grenst aan Schiphol, zonder dat er overlast is van of door het vliegverkeer. Het is goed te bereiken met de auto en met de bus vanaf Schiphol en de stations van Haarlem en Hoofddorp. 

Waarom een Nationaal Monument? 
Er zijn op veel plaatsen in Nederland grote en kleine monumenten gerealiseerd voor de slachtoffers uit die betreffende plaatsen. Het Nationaal Monument MH17 bij Schiphol-Vijfhuizen is bedoeld voor alle slachtoffers: uit binnen- en buitenland. Het is dus zelfs een internationaal monument. Door de groei van de 298 bomen ontstaat er een parkachtige oase die de bezoekers zal inspireren om continue te werken aan een toekomst waarin dit soort vreselijke rampen definitief tot het verleden behoren.

Wanneer is de opening? 
Ons streven is het monument op 17 juli 2017 te onthullen. Belangrijke voorwaarde is dat de  benodigde financiën voor aanleg en het beheer voor de komende jaren zijn gegarandeerd. Dit is nog niet helemaal het geval.   

Wanneer zijn de bomen geplant? 
De bomen zijn geplant op 18 en 25 maart 2017. Nabestaanden dit veelal persoonlijk kunnen doen. De medewerkers van de boomkweker hebben geassisteerd bij het planten en hebben ook die bomen geplant waar geen nabestaanden aanwezig bij (konden) zijn.

Wat voor bomen zijn er geplant? 
Er zijn 10 verschillende boomsoorten geplant. Er is gekozen voor niet te grote soorten, die aangepast zijn aan de bodem en de omstandigheden (zeewind) in de Haarlemmermeer. De verschillende soorten moeten het jaar rond zorgen voor afwisseling in bloei, blad, herfstkleur en vruchten. Voor nabestaanden die samen reisden zijn de bomen naast elkaar geplant. Dit zijn bomen van dezelfde soort. Een elfde boomsoort is speciaal voor de bemanningsleden geplant.

Wat gebeurd er de komende periode?
De komende maanden zal nog hard worden gewerkt. Het gedenkteken, ontworpen door Ronald A. Westerhuis, zal worden geplaatst, waarna de afwerking kan beginnen. Er zal onder meer nog 2,5 km pad worden aangelegd, 5 km opsluitbanden en 500 meter zitelementen worden geplaatst, 0,5 hectare zonnebloemen worden geplant en 1 hectare gras worden gezaaid voordat op 17-07-17 het Nationaal Monument in gebruik kan worden genomen.

Wanneer wordt het Monument in gebruik genomen?
Het Nationaal Monument MH17 is begin juli klaar. Het is toegankelijk vanaf 18 juli 2017. Op 17 juli 2017 is de herdenking van de ramp. Deze herdenking is op het Monument en is besloten, alleen voor genodigden vanwege het karakter en de beperkte ruimte. De Stichting vliegramp MH17 organiseert deze herdenking die tevens de ingebruikname is van het Nationaal Monument MH17. De dag er na is het Monument 24 uur per dag te bezoeken.

Staat uw vraag er niet bij of wilt u meer info? Neem gerust contact met ons op.

Webdesign: Ontwerpstudio Dot by dot  |  Webdevelopment: ONNO Visual&Interaction