Stichting Nationaal Monument MH17

Veel gestelde vragen

Waarom twee Stichtingen? 
Het werven van fondsen, het ontwerpen en het aanbesteden van een Nationaal Monument MH17 is specialistisch werk. De Stichting Nationaal Monument MH17 is opgericht om deze activiteiten in goede banen te leiden. Deze stichting ontfermt zich uitsluitend over realisatie van het Nationaal Monument MH17. De Stichting Vliegramp MH17 kan zich zo blijven concentreren op het vertegenwoordigen en ondersteunen van de nabestaanden. Haar betrokkenheid is veel breder dan slechts het realiseren van het Nationaal Monument MH17 in Vijfhuizen.

Het bestuur van de Stichtingen is onbezoldigd.

Naast een bestuur kent de Stichting Nationaal Monument MH17 een Raad van Advies, onder voorzitterschap van de heer Ed Nijpels, oud-minister en oud-commissaris van de Koningin. Hij en de andere leden, de heren Job Cohen, Alexander Rinnooy Kan en Cees Veerman, hebben zich eveneens ingezet voor de realisatie van het Nationaal Monument MH17.

Nadat het beheer van het Monument is overgedragen en het accountantsrapport is goedgekeurd, zal de Stichting Nationaal Monument MH17 worden opgeheven. Eventuele financiële middelen zullen ten goede komen aan het beheer van het monument.

Waarom een Bomenlint én een Gedenkteken? 
Het Monument bestaat uit een bomenlint waarbinnen een gedenkteken is geplaatst. Het bomenlint, de ‘Green Ribbon’, is in 2015 door de nabestaanden uit meerdere locaties en ideeën gekozen. Dit monumentale concept is doorontwikkeld door Sjaak de Ligt van het Nationaal Bossenfonds, in nauwe samenwerking met bedenker en mede-initiatiefnemer Arold Jansen en landschapsarchitect Robbert de Koning.

Voor ieder van de 298 slachtoffers is een boom geplant. Bij iedere boom staat de naam, leeftijd en nationaliteit van het slachtoffer. Dit maakt het mogelijk individueel te herdenken.

Onderdeel van het bomenlint is een amfitheater. Hier is tevens ruimte gecreëerd voor het gedenkteken. Op deze locatie vinden o.a. de herdenkingsbijeenkomsten plaats.

De ontwikkeling van het gedenkteken was geen integraal onderdeel van het ontwerp voor het Nationaal Monument MH17. Dankzij deze aanpak konden kunstenaars zich vrijelijk door de locatie laten inspireren en los van technische eisen een passend gedenkteken creëren. In juni 2016 hebben de nabestaanden in grote meerderheid gekozen voor het ontwerp van beeldend kunstenaar Ronald Westerhuis

De aannemer is gekozen via een aanbestedingsprocedure. Stichting Nationaal Monument MH17 en Recreatieschap Spaarnwoude hebben een aanbesteding uitgeschreven via TenderNed. Zeven aannemers voldeden aan de voorwaarden. Drie van hen hebben ingeschreven. Hun aanbiedingen zijn beoordeeld op hun kwaliteit en vervolgens op de aangeboden prijs. Deze was gekoppeld aan een maximumbedrag. Krinkels b.v. kwam als beste uit de bus. Het Recreatieschap Spaarnwoude heeft het terrein beschikbaar gesteld.   

Van welke partijen heeft u al donaties in natura ontvangen? 
Boomkweker Ebben uit Cuijk heeft een mooi gebaar gemaakt door de 298 bomen, ieder minimaal zes jaar oud, ter beschikking te stellen en om te assisteren met het planten. Van Vliet Kastanjehout heeft de bijbehorende boompalen geleverd. Reesink Staal leverde het staalwerk voor de balustrades. Syngenta verzorgde de zonnebloemen, Barenbrug leverde de benodigde graszaden en de Nederlandse bloembollensector de bloembollen. De antigraffiti coating is verzorgd door de Gevelmeesters.

De Nederlandse drinkwatersector heeft een drinkwaterpunt aangeboden die bij de entree wordt geplaatst door waterbedrijf PWN. Samen zorgen deze bedrijven en instanties er voor dat de Stichting de kosten beheersbaar heeft weten te houden. 

Hoeveel heeft het Nationaal Monument MH17 gekost? 
Het realiseren van het Nationaal Monument MH17 kost 2,2 miljoen euro, inclusief btw. Dit is inclusief een bijdrage aan het onderhoud en beheer de komende 20 jaar. Op dit moment is nog minimaal 90.000 euro nodig. 

Hoe is het geld bij elkaar gebracht? 
De Stichting Nationaal Monument MH17 heeft de realisatie en de fondsenwerving van het monument gecoördineerd. Het Stichtingsbestuur en de leden van de Raad van Advies hebben in de zomer van 2016 de 10.000 grootste werkgevers in Nederland in een brief gevraagd schouder aan schouder te gaan staan rond de slachtoffers en samen met partners en/of medewerkers een donatie te doen.

Als richtbedrag gold 7,17 euro per medewerker. Dit bedrag symboliseert 17-7-17: de dag waarop het monument moet worden onthuld, drie jaar na de ramp. Bedrijven die een donatie hebben gedaan worden op onze donateurspagina vermeld. Een aantal bedrijven en instanties heeft aangegeven anoniem te willen blijven.

De Stichting Nationaal Monument MH17 heeft ook vermogensfondsen benaderd voor het doen van bijdragen en leveranciers gevraagd om in natura materialen ter beschikking te stellen. Ook zij staan bij de donateurs.

Er zijn toezeggingen gedaan en donaties ontvangen van de rijksoverheid, provincie Noord-Holland, talloze gemeenten en honderden bedrijven, instellingen, fondsen en particulieren.

Er is nog 10.000 euro nodig. Alle Nederlanders, ondernemers, bestuurders en particulieren kunnen doneren met IDEAL via Doneer. Het is tevens mogelijk een bedrag over te maken op NL71 TRIO 0391 1817 18 ten name van de Stichting Nationaal Monument MH17.

Wat gebeurt er als extra geld wordt opgehaald? 
De Stichting heeft een uitgebreide lijst met gewenste verbeteringen om het monument de komende jaren verder te verduurzamen. Deze verbeteringen zijn geen onderdeel geweest van de aanbesteding.

Indien er extra fondsen komen of een overschot ontstaat, kan een deel van deze wensen alsnog worden vervuld, zoals een waterpunt. Dit geldt tevens voor het niveau van het onderhoud. Het monument zal hierdoor nog mooier worden. Tevens is het met deze fondsen mogelijk de levensduur van het monument verder verlengen.  

Is de donatie fiscaal aftrekbaar als gift aan een erkend goed doel? 
De Stichting Nationaal Monument MH17 is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Alle giften aan de Stichting Nationaal Monument MH17 komen hiermee in aanmerking voor aftrek in de vennootschapsbelasting- of inkomensbelasting in het jaar waarin de donatie is gedaan.

Waarom Park Vijfhuizen? 
De initiatiefnemers van het Nationaal Monument MH17 wilden een locatie die een sterke relatie had met de ramp. Daarbij is Schiphol een voor de hand liggende keuze. Hier hebben nabestaanden voor de laatste keer afscheid genomen en begon de vlucht.

De inwoners van Vijfhuizen hebben aangegeven dat het monument een verrijking is van het Park, dat voor de komst van het Monument bestond uit grasvelden en een waterpartij.

Park Vijfhuizen grenst aan Schiphol, zonder dat er overlast is van of door het vliegverkeer. Het is goed te bereiken met de auto en met de bus vanaf Schiphol en de stations van Haarlem en Hoofddorp. Routebeschrijving naar het monument.

Waarom een Nationaal Monument? 
Er zijn op veel plaatsen in Nederland grote en kleine monumenten gerealiseerd voor de slachtoffers uit die betreffende plaatsen. Het Nationaal Monument MH17 bij Schiphol-Vijfhuizen is bedoeld voor alle slachtoffers: uit binnen- en buitenland. Het is hiermee zelfs een internationaal monument. Door de groei van de 298 bomen ontstaat er een parkachtige oase die de bezoekers zal inspireren om te blijven werken aan een toekomst waarin rampen als met de MH17 definitief tot het verleden behoren.

Wat is de toegankelijkheid?
Park Vijfhuizen en het Nationaal Monument zijn 24 uur per dag toegankelijk. Er is rekening gehouden met mensen die slecht ter been zijn. Er is een invalidenparkeerplaats in de nabijheid en het hele monument is toegankelijk met rollator of rolstoel.

Houd u rekening met lichte hellingen en halfverharde paden die nog wat moeten inklinken. Voor hulp of begeleiding bij uw bezoek kunt u contact opnemen met Vrienden van het Monument, e-mail: vriendenvan@monumentmh17.nl

Honden zijn toegestaan, als deze zijn aangelijnd. Alleen het zonnebloemveld is niet toegankelijk.

Wanneer zijn de bomen geplant? 
De bomen zijn geplant op 18 en 25 maart 2017, het grootste deel van de bomen is door de nabestaanden persoonlijk geplant. De medewerkers van de boomkweker hebben geassisteerd bij het planten en bomen geplaatst waar geen nabestaanden bij aanwezig (konden) zijn.

Wat voor bomen zijn er geplant? 
Er zijn tien verschillende boomsoorten geplant voor de passagiers. Er is gekozen voor niet te grote soorten, die aangepast zijn aan de bodem en de omstandigheden (zeewind) in de Haarlemmermeer. De verschillende soorten moeten het jaar rond zorgen voor afwisseling in bloei, blad, herfstkleur en vruchten. Voor slachtoffers die samen reisden zijn de bomen naast elkaar geplant. Dit zijn bomen van dezelfde soort. Geplant zijn zes soorten sierappels, meidoorn, pluimes, ijzerhout en grove den.

Een elfde boomsoort is speciaal voor de vijftien bemanningsleden geplant. Dit zijn lindes. Zij staan vooraan bij het amfitheater.

Waarom staan sommige bomen zo slecht in blad?
Bomen zijn levend materiaal. Ze groeien een aantal jaren op een kwekerij en daarna worden ze gerooid en opnieuw geplant. Bij het rooien verliezen bomen een deel van hun fijne wortels, juist die delen die contact maken met de bodem en het vocht eruit halen. Om te zorgen dat ze hierdoor niet uitdrogen, wordt de boom van boven teruggesnoeid. De bomen lopen uit op basis van het vocht wat ze in de stam hebben en dat vanuit de wortels wordt geleverd. Is het vocht in de stam op en kunnen de wortels nog niet voldoende leveren, dan verliezen bomen hun blad en gaan in een soort van overlevingsstand, tot de wortels goed contact hebben met de bodem en ze voldoende water op kunnen nemen.

Om voor voldoende vocht te zorgen hebben we alle bomen een eigen watersysteem gegeven. Verder hebben we voedselrijke grond in de plantgaten gedaan. Echter na het planten van de bomen zijn er twee lange droge periodes geweest, met ook nog eens harde uitdrogende wind. De wortels van de bomen kregen voldoende water, maar hadden vaak nog onvoldoende fijne wortels gemaakt genoeg water op te nemen om de verdamping door de bladeren te compenseren. Hierdoor zijn bomen (de ene soort wat sterker dan de ander) in overlevingsstand gegaan. Een aantal heeft het helemaal niet gered. Als vuistregel wordt gehanteerd dat het eerste jaar 10% van de bomen het niet overleeft. Daar zitten we nog onder. Vanuit andere gemeenten horen we dat de uitval van jonge bomen dit jaar er hoog is. 

De wortels zijn inmiddels beter verankerd, er is daarom een grote kans dat de nu levende bomen in het voorjaar goed zullen uitlopen. De bomen die deze zomer niet overleven, worden in november opnieuw geplant in overleg met de betreffende nabestaanden. Een boom geplant in november verankert zich al in de winter en heeft daarom een grotere overlevingskans dan een boom die geplant wordt in het voorjaar. In november 2016 was de aanleg van het monument nog niet begonnen, dus we hadden gewacht op de één na beste periode dat was maart 2017. 


Staat uw vraag er niet tussen of wilt u meer info? Neem gerust contact met ons op

Webdesign: Ontwerpstudio Dot by dot  |  Webdevelopment: ONNO Visual&Interaction