Stichting Nationaal Monument MH17

Privacybeleid

De stichting legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het vrijwilligersschap of de verwerking van een eenmalige gift. Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan partijen die diensten voor onze stichting uitvoeren, zoals drukkers voor het afdrukken van acceptgiro’s en etiketten en banken voor de verwerking van incassomachtigingen, en alleen die gegevens die voor de betreffende verwerking noodzakelijk zijn. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons en door onze leveranciers vertrouwelijk behandeld. Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze stichting betreffen zoals o.a. nieuwsbrieven over gestarte en afgesloten projecten.
Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
U kunt zich te allen tijde afmelden als vrijwilliger. Stuur daarvoor een mail aan vriendenvan@monumentmh17.nl
Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u doorgeven aan ons secretariaat.
De stichting zorgt voor een goede en passende beveiliging (zowel technisch als fysiek) van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden.

Webdesign: Ontwerpstudio Dot by dot  |  Webdevelopment: ONNO Visual&Interaction