Stichting Nationaal Monument MH17

Andere organisaties


Stichting Vliegramp MH17
De Stichting Vliegramp MH17 heeft een bestuur dat bestaat uit een aantal nabestaanden onder voorzitterschap van Piet Ploeg. De stichting behartigt zoveel mogelijk de belangen van nabestaanden en is voor de overheid het kanaal naar de nabestaanden. Heeft u vragen aan het bestuur van de Stichting Vliegramp MH17 dan kunt u uw mail richten aan vliegrampmh17@gmail.com
 

Stichting Nationaal Monument MH17
Stichting Nationaal Monument MH17 is opgericht om het Nationaal Monument in Vijfhuizen te realiseren. Zij hebben de fondsen geworven en het ontwerp verder laten ontwikkelen en waren de opdrachtgever voor de uitvoering en het onderhoud voor het eerste jaar. De Stichting zal in 2019 worden opgeheven, nadat de laatste zaken zijn afgewikkeld en/of overgedragen aan het Recreatieschap Spaarnwoude of de Vrienden van het Nationaal Monument MH17. Deze Stichting is aanspreekpunt voor de pers, overheden en andere partijen aangaande alles wat met het ontwerp en de aanleg te maken heeft gehad. Contactpersoon: Sjaak de Ligt, coördinator Sjaak.de.ligt@monumentmh17.nl

Recreatieschap Spaarnwoude
Het Nationaal Monument MH17 ligt in Park Vijfhuizen en is in het beheer van Recreatieschap Spaarnwoude. Heeft u vragen of opmerkingen over het park, de toegankelijkheid of wilt u een activiteit organiseren in het park, neem dan contact op het Recreatieschap.

Webdesign: Ontwerpstudio Dot by dot  |  Webdevelopment: ONNO Visual&Interaction